Kaffearter

Det finns omkring 100 olika kaffearter, men det är endast tre som odlas för kommersiellt bruk, varav två av dessa, Arabica och Robusta, står för nästan 99 procent av det sålda kaffet. Den tredje kaffearten, Liberia, står därmed för cirka 1 procent av kaffet i världen. De andra arterna som finns växer vilt i tropiska Afrika, på Madagaskar och på Maskarenerna, en ögrupp öster om Madagaskar. Cirka 70 procent av vilda kaffearter är utrotningshotade på grund av miljöförstöring.

Kaffeträdet

Kaffe växer inte på buskar utan på träd som klippts ner till en höjd så att man kan plocka kaffebönorna enklare. På dessa kaffeträd växer det små frukter och det är inuti dessa som kaffebönan befinner sig. Egentligen är det dock inte en böna utan ett frö, men de kallas ändå för bönor. Kaffefrukten innehåller oftast två av dessa bönor per frukt men ungefär en av tio frukter har bara en böna. Dessa påstås ha en rikare smak än tvillingbönorna. Kaffebönorna innehåller de verksamma ämnena koffein, teobromin och teofyllin. Ett flertal arter av kaffeträdet är mycket känsliga för sjukdomar och insektsangrepp. En svärm av gräshoppor kan på ett par timmar förstöra en kaffeplantage då de snabbt kommer att äta upp alla bladen. Det finns även svamparter som kan angripa bladen och påverka kaffeskörden mycket negativt. Av dessa tre olika arter av kaffeträd så används bönorna till ett flertal olika kaffesorter. De vanligaste sorterna är Brasilkaffe som består av Arabica som är odlat i Brasilien. Colombiakaffe framställs uteslutande av Arabica som är odlat på Andernas sluttningar. Javakaffe framställs av Arabica som är odlat i Indonesien. Även Mocka framställs av kaffe Arabica. Afrikanskt kaffe är den sista av de vanligaste kaffesorterna och framställs av kaffe Robusta.

De tre kommersiella arterna

De tre kommersiella arterna

De tre kommersiella arterna

Kaffe Arabica är den mest populära odlade kaffearterna och härstammar från Etiopien. Idag finns den dock odlad på i princip alla kaffeplantager runt om i världen. Drygt tre fjärdedelar av allt kaffe som dricks idag, i alla sorts former, kommer ifrån Arabica. Arabica är dyrare än Robusta då den är mer svårodlad och ger mindre skörd. Den är dessutom den minst bittra av arterna vilket gör den godare, vilket också spelar roll för priset. Arabica har korsats med Robusta i försök att få fram friskare kaffeplantor. Dessa hybrider kallas Arabusta och odlas främst i Indonesien och Elfenbenskusten.

Kaffe Robusta är en kaffeart som upptäcktes i Kongo. Den är en låglandsväxt och odlas mest i västra Afrika, Centralamerika och Sydostasien. Robusta har en kraftigare smak än Arabica och används i många expressoblandningar och förekommer ofta i pulverkaffe. I regel används Robusta mest för att späda ut Arabicabönor i billiga blandningar av bönor av olika sorter. Robusta har en koffeinhalt på 2 – 4,5 procent, en ganska hög halt då Arabica har en koffeinhalt på cirka 1,7 procent. Robusta står för cirka en fjärdedel av allt kaffe som dricks.

Kaffe Liberia kommer från de västra delarna av Afrika och ger ett beskt kaffe med kraftig smak. Liberia odlas kommersiellt men används till mindre än en procent av världens kaffeproduktion.

Comments are closed.