Kaffebönans behandlingsprocess del 2

De två första stegen i behandlingsproccessen är nu gjorda i och med plockningen och den torra eller våta processen. Det återstår som mest fem stycken steg, men oftast fyra. Vissa kaffebönor låter man ligga och åldras för att få bättre smak, och det steget utgör då det femte steget. Det kaffe som vi dricker är oftast en blandning mellan 8 – 10 olika sorters kaffebönor och smakegenskaperna ändrar sig från skörd till skörd. För att få fram samma smak varje gång varierar man blandningarna.

Torkning

Efter att fruktköttet skiljts från kaffebönan genom den torra eller våta processen måste kaffebönan få torka. Man gör det genom att sprida ut kaffebönorna på ett stort golv där de får soltorkas. Med hjälp av en kratta gör man rader utav bönorna och sprider ut de under ett par dagar tills de allra flesta bönor har torkat. Det finns även torkmaskiner som kan användas. När bönorna torkat burkar de poleras för att få bort ett litet tunt lager av skinn som kan finnas kvar från fruktköttet. När detta steg är klart kallas bönorna för grönt kaffe då bönorna är gröna eftersom de inte har rostats ännu. Gröna kaffebönor säljs idag främst som ett viktminskningshjälpmedel. Klorogensyra sägs orsaka viktnedgång och innan rostning av kaffebönor finns en stor mängd av detta i bönan. Påståendet är dock kontroversiellt och studien som det ofta hänvisas till av förespråkare för grönt kaffe för viktminskning drogs in efter att man ansåg att det inte gick att dra slutsatser från den studien. En studie valde att analysera alla de studier inom ämnet som redan fanns och kom fram till att gröna kaffebönor kanske marginellt kan bidra till viktminskning. Men de studierna som påvisade detta hade antingen små resultat, små provgrupper, var sponsrade av företag som själva sålde grönt kaffe eller hade andra brister. Grönt kaffe säljs dock fortfarande idag med samma argument, att det hjälper till med viktminskning och även att hålla blodsockernivåerna på jämnare nivåer.

Sortering

Efter torkning är det dags för bönorna att sorteras. Färg och storlek på bönorna är det de sorteras efter. Bönor som är missfärgade, ruttna eller skadade kommer att sorteras bort. Sortering görs för hand i de länder där arbetskraft inte kostar mycket. På andra platser används maskiner som med hjälp av kameror kan avgöra färg och storlek på bönorna och sköta hela sorteringsprocessen själv.

Sortering

Sortering

Det finns kaffesorter som får åldras innan bönorna säljs. Det gäller särskilt det kaffe som värderas högt på grund av sin syrehalt. Det finns därmed kaffeproducenter som säljer bönor som fått åldras i tre år, andra har fått åldras i hela åtta år. När sorteringen är avklarad packas bönorna i väntan på försäljning. Majoriteten av kaffet skeppas med båt som bulk och jutesäckarna som man är vana vid att se på bilder är snart ett minne blott. För kaffet att nå Sverige tar det cirka fyra veckor beroende på ursprungshamn och i en container ryms drygt tjugo ton kaffebönor. Kaffe är en av världens viktigaste handelsvaror och medans kaffebönorna skeppas till sin destination sker prissättning av kaffe på de internationella kaffebörserna i London och New York. Kaffebörsen i London prissätter kaffe av sorten Robusta och kaffebörsen i New York bestämmer priset på kaffe av sorten Arabica.

Comments are closed.