Kaffets ämnen del 3

I kaffe finns en stor mängd antioxidanter som gynnar oss på flera olika sätt. Antioxidanter är en benämning på ämnen som motverkar de skadliga effekterna av fria radikaler. Fria radikaler uppkommer i kroppen vid till exempel sjukdom eller hårt arbete. Antioxidanterna skyddar kroppens celler och hjälper till att hålla kroppen frisk.

Klorogensyra

Klorogensyra är den antioxidant som det finns mest av i kaffe och som generellt anses kunna skydda mot olika typer av cancer. Flera studier har visat samma sak, att kaffe minskar risken för att cancer ska kunna utvecklas i tjocktarmen och i ändtarmen. Kaffet ska också kunna hämma utvecklingen av levercancer och kvinnor som dricker kaffe löper mindre risk att drabbas för äggstockscancer. Risken för cancer i mun och svalg ska också minska, eller åtminstone fördröjas. Så att kaffe har en skyddande effekt mot cancer har visats i flera olika studier, sedan finns det även studier som visar att kaffe ger en något förhöjd risk att utveckla cancer i urinblåsan. Den skyddande effekten mot cancerformerna anses bero på antioxidanten Klorogensyra. Man kan dock inte alls vara säker på att det enbart är Klorogensyran som står för effekten, kanske är det i kombination med koffein eller andra ämnen i kaffe som effekten blir som störst. Koffein anses ha en nervskyddande effekt och antioxidanter innehåller ett flertal ämnen som skyddar nervsystemet. Klorogensyra anses dock vara den viktigaste antioxidanten i kaffe. Denna antioxidant kan, förutom att minska risken för ovan nämnda cancertyper, också kunna skydda LDL-kolesterol från att oxidera. När detta kolesterol oxiderar så får det lättare att binda till kärlväggarna inne i kärlen och ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Klorogensyran tillsammans med andra ämnen har tydligt visat sig skydda mot diabetes typ 2. I de gröna orostade bönorna finns det som allra mest Klorogensyra och dessa säljs ibland som bantningsmedel då de påstås hämma kroppens upptag av socker ur maten vilket gör att blodsockernivån blir lägre, hungern minskar och fettlagringen densamma. Men detta stämmer inte, det finns inga genvägar till viktnedgång, det är bara en fråga om att man måste göra av med mer kalorier än man får i sig.

Övriga antioxidanter

Övriga antioxidanter

Övriga antioxidanter

I kaffet finns även flertalet andra antioxidanter som har positiv effekt på vår hälsa. Vissa av dem bidrar till samma effekter som Klorogensyra, en sådan är Kaffeinsyra. Den är besläktad med Klorogensyra och är en klass av fenolsyror, viket det finns många av i kaffe. Även Kaffeinsyra har visat sig ha en hämmande effekt på utvecklande av cancer, resultatet är dock inte lika tydligt som för Klorogensyra. Det intressanta med antioxidanterna i kaffe är deras roll för vår hälsa. Flera studier har visat att de som dricker en kopp kaffe om dagen minskar risken att dö i förtid med 12 procent än de som inte drack kaffe. För de som dricker kaffe tre gånger om dagen minskade risken med 18 procent. Det intressanta är att detta gällde även om kaffet innehöll koffein eller inte. Det borde betyda att det är antioxidanterna som har de största positiva effekterna på oss. Klorogensyra är den antioxidant som det finns överlägset mest av i kaffe, de övriga vet man mycket mindre om och har svårt att bedöma deras roll för vår hälsa. Forskningen om kaffe kommer inte att avslutas än på länge och flertalet nya rapporter och studier om de övriga antioxidanternas effekt kommer att komma.

Comments are closed.