Koffein

Koffein är en av världens mest konsumerade stimulerande ämne. Koffein motverkar trötthet på kort sikt och ger en känsla av bättre koncentration. Koffein finns naturligt i bland annat kaffe, te, maté och guarana. I flertalet livsmedel tillsätts också koffein, så koffeinet finns i många fler livsmedel än bara kaffe. Det är dock i kaffe som de högsta halterna av det naturliga koffeinet finns. Koffein finns i en mängd olika bönor, blad och frukter hos över sextio olika växter. Växterna använder koffeinet som ett naturligt bekämpningsmedel som förlamar och dödar vissa insekter när de äter av växterna.

Kroppen och koffein

Koffeinet i sig fungerar som ett gift för kroppen i alltför stora mängder av det, men dock är det svårt att komma upp i den koffeinmängden som behövs för att överdosera bara genom att dricka kaffe. Man skulle snarare ha större problem av den mängd vätska man var tvungen att dricka för att åstadkomma en allvarlig överdosering av koffein. En dödlig dos av koffein motsvarar nämligen över hundra koppar kaffe. Då koffein är ett ämne som är beroendeframkallande är det klassat som en mild drog, och stimulerar faktiskt samma delar av hjärnan som exempelvis kokain, dock sker stimulansen på ett helt annat sätt. I västvärlden är det cirka 80 procent av de vuxna som konsumerar koffein i de mängder det krävs för att hjärnan ska påverkas. Det genomsnittliga intaget är mellan 80 till 400 mg och de huvudsakliga koffeinkällorna är kaffe, te och läskedrycker. Koffeinet har en stimulerande verkan på urinbildning, andning, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlsystemet. Effekterna avtar relativt fort efter att konsumtionen av koffeinet har upphört. Koffein har positiva egenskaper i måttliga doser, något som diskuterats i många år. En studie visar att svart kaffe minskar risken för cancer medans en annan studie kan påstå tvärtom och koffeinets påverkan i det hela har varit omdiskuterat då även koffeinfritt kaffe har kunnat visa samma effekt, dock en lägre effekt. Antioxidanterna som finns i kaffe tros vara en bidragande källa till hälsoeffekterna. Andra bevisade hälsoeffekter i lagom mängder har visat sig vara minskad risk för depression och diabetes typ 2. Koffein används idag i vissa former av läkemedel, bland annat i smärtstillande preparat. Det har förut använts för att behandla narkolepsi, astma och apné.

Biverkningar och abstinens

Biverkningar och abstinens

Biverkningar och abstinens

Vanliga biverkningar av för mycket koffein är muskelryckningar, hjärtklappning och mag- och sömnproblem. För de som får sömnproblem är det viktigt att ta det på allvar då det annars lätt leder till en ond cirkel där du dricker kaffe på dagen för att hålla dig vaken, men samma kaffe kommer att hålla dig vaken på natten. Koffein har en halveringstid på sex timmar och den som dricker två koppar kaffe om dagen, en vid nio på morgonen och en vid lunch, kommer fortfarande ha en kopp kaffe kvar i kroppen vid läggdags. Koffeinabstinens hos människor framträder som huvudvärk, trötthet, apati och sömnighet. Abstinensbesvären börjar långsamt och är som värst efter ett dygn eller två för att sedan börja klinga av. Abstinensbesvären försvinner i princip omedelbart vid koffeinintag. Sammanfattningsvis så är det med koffein som med det mesta, lagom är bra.

Comments are closed.