Svensk kaffehistoria

I Sverige dricker vi idag stora mängder kaffe, faktiskt näst mest i hela världen. Kaffet gjorde sin entré i hemmen hos vanligt folk på 1800-talet. Kaffet som vi importerar idag kommer till störst del ifrån Brasilien, ungefär hälften av det kaffe vi dricker har sitt ursprung där. Sedan kommer Colombia på andra plats. Vi importerar även mindre mängder kaffe från Peru, Kenya, Etiopien, Guatemala, Honduras och Vietnam. Det vanligaste kaffet vi dricker består av kaffebönan Arabica.

Kaffe började som apoteksvara i Sverige

Kaffe fanns redan i Sverige på slutet av 1680-talet, men dock endast som apoteksvara. Den första importen bestod av ett halvt kilo. Detta var år 1685 och två år senare fanns kaffe på apoteken och sades lindra och bota sjukdomar. Kung Karl XII var den som gjorde så att kaffet spred sig i Sverige. Han spenderade en hel del av sin tid i Turkiet där han fått mersmak på kaffe. När han återvände till Sverige på tidigt 1700-tal tog han med sig en turkisk kaffekokare. Från hovet spred sig kaffedrickandet till adelsmän och borgerskap. Strax därefter på 1710-talet fick Stockholm sina första kaffehus. Kaffedrickande förbjuds i Sverige år 1756. Husbehovsbränningen av brännvin hade tidigare förbjudits och det var bondeståndet, som var ett av de fyra ständerna, som genomdrev förbjudet. 1769 upphörde förbudet och ersattes med en importtull. Kaffeförbud har funnits i Sverige tre gånger sedan dess, 1794-1796, 1799-1802 och 1817-1823.

Kaffet blir en populär dryck

Kaffet blir en populär dryck

Kaffet blir en populär dryck

Fram till 1800-talet så dracks kaffe inte av en stor mängd skara i Sverige utan det var på kaffehusen, speciellt i Stockholm som kaffet dracks. Under 1800-talet började kaffe att bli väldigt populärt i Sverige och konkurrerade nästan ut brännvinshandeln. Något som gjorde att kaffe i början av 1800-talet kom att spela en viktig roll när det gällde att minska den höga alkoholkonsumtionen. Drycken hade nu slagit rot i det svenska samhället och blev en dagligvara som fanns i var mans hem. En rolig anekdot om hur stark kaffets position var i det svenska samhället, är när kaffet blev en stor bristvara under andra världskriget. Till slut fick man tillstånd att föra in ett par båtlaster med importvaror till Sverige och det första man tog in var just kaffe. Detta trots att kaffe bara var en av många bristvaror under kriget. Idag är kaffe inte längre bara en uppiggande dryck utan snarare en hel kultur. Det finns en hel drös av olika sorters kaffe. Den populäraste kaffearten är Arabica tack vare sin milda och fylliga smak. Arten är den mest betydelsefulla och svarar för ungefär 75 procent av världens kaffeproduktion. Andra kommersiellt odlade kaffearter är Robusta och Liberia, dessa har en starkare och bittrare smak än Arabica. De nordiska länderna toppar listan över kaffekonsumtionen i världen. Finland leder där man dricker 3,5 koppar kaffe om dagen, mest i hela världen alltså. Vi i Sverige kommer på andra plats med 3,2 koppar och i Norge och Danmark dricks det 3,1 koppar kaffe per person och dag. Bryggkaffet är det som dominerar i Norden.

Comments are closed.